AR-GE Merkezimiz

Fotonik Teknoloji olarak hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik özel ürün tasarımları yapabilmek ve siparişe dayalı Ar-Ge projelerine, oldukça makul sürelerde cevap vererek ve tasarımlar sonucunda geliştirdiğimiz ürünlerini hızlı bir şekilde seri üretime alabilmektir. Bünyemizdeki Ar-Ge Merkezimizde teknoloji odaklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturmayı ve hepsinden önemlisi de yetişmiş insan kaynaklarına sahip olmayı hedeflemekteyiz. Ar-Ge Merkezimizin bize sağladığı en önemli avantaj, müşterilerimizin ürünlerinde kullanmakta olduğu Wi-Fi, Nb-IoT, LoraWAN, MODBUS gibi haberleşme protokolleri ile de uyumlu elektronik kontrol kartlarının devre tasarımlarını ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere yazılım geliştirme faaliyetlerini yapabilmektir.

Ar-Ge faaliyetimizin nihai hedefi, geleceğin teknolojilerini geliştirme ve ithal edilmekte olan ürünleri yerlileştirme idealine dönük olarak, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde sürdürülen teknoloji odaklı projeler geliştirmektir. Bu hedefe yönelik olarak, TÜBİTAK ve KOSGEB projeleri gibi kamu destekleri ile yürütmekte olduğumuz AR-GE faaliyetimizi, Fotonik Teknoloji misyonuna uygun olarak, ülkemize katma değer oluşturma ve teknoloji ihraç eden bir firma olma hedefinin verdiği heyecanla sürdürmekteyiz.

image
image
image
image
image
image
image
image