AR-GE Merkezimiz

AR-GE Merkezimiz

 

Fotonik Teknoloji A.Ş. bünyesindeki AR-GE Merkezi ile teknoloji odaklı bir Ar-Ge altyapısı oluşturmayı ve hepsinden önemlisi de yetişmiş insan kaynaklarına sahip olmayı hedeflemektedir. Ar-Ge Merkezimizin bize sağladığı en önemli avantaj, müşterilerimizin ürünlerinde kullanmakta olduğu elektronik kontrol kartlarının devre tasarımlarını ve yazılım geliştirme faaliyetlerini yapabilmek olacaktır. Fotonik Teknoloji olarak hedefimiz, müşterilerimizin profesyonel aydınlatma ihtiyaçlarına yönelik özel ürün tasarımları yapabilmek ve siparişe dayalı Ar-Ge projelerine, oldukça makul sürelerde cevap vererek ve tasarımlar sonucunda geliştirdiğimiz ürünlerini hızlı bir şekilde seri üretime alabilmektir.

AR-GE faaliyetimizin nihai hedefi ise, geleceğin teknolojilerini geliştirme ve ithal edilmekte olan ürünleri yerlileştirme idealine dönük olarak, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde sürdürülen teknoloji odaklı projeler geliştirmektir. Bu hedefe yönelik olarak TÜBİTAK ve KOSGEB projeleri gibi kamu destekleri ile yürütmekte olduğumuz AR-GE faaliyetimizi, Fotonik Teknoloji misyonuna uygun olarak, ülkemize katma değer oluşturma ve teknoloji ihraç eden bir firma olma hedefinin verdiği heyecanla sürdürmekteyiz.

image
image
image
image
image
image
image
image